PRIAMA DEMOKRACIA - PD
HOVORÍME VECI PRIAMO!


Strana PRIAMA DEMOKRACIA - PD nikdy nečerpala žiadne finančné príspevky zo štátnych zdrojov, ani sme nepoberali žiadne dávky.

Chod strany a všetky náklady spojené s fungovaním strany sú financované z vlastných prostriedkov, jej členských príspevkov, darov od jej predstaviteľov a darov od bežných ľudí, ktorých oslovuje náš program a vízia. Chcete nám pomôcť? Váš dar môžete poukázať na náš účet vedený vo VÚB Banke:

č. ú. : SK18 0200 0000 0033 0732 6658

Ďakujeme!


NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Občania majú mať právo zasahovať do chodu štátu v prípade, že poslanci zvolení do svojich poslaneckých pozícií v NR SR si neplnia svoje poslanecké povinnosti a neplnia vôľu ľudí, ktorí im zverili dôveru na výkon poslaneckého mandátu!!

V čase, kedy sa ceny základných potravín začínajú nekontrolovane zvyšovať a reťazce si diktujú ceny, ktoré sa v mnohých prípadoch pri základných potravinách líšia od nákupných cien, za ktoré reťazce nakupujú, a následne cien, za ktoré máme možnosť kupovať ako spotrebitelia na pultoch v reťazcoch (napr. maslo), je potrebné zasiahnuť do tohto procesu...

Väčšina domácností dnes na svojich záhradkách v mestách a obciach pestuje ovocné stromy, ktoré používa na vlastnú konzumáciu. Ak si z opadaného ovocia chcú záhradkári spracovať ovocie, podľa dnešnej legislatívy si musia ovocie najskôr pripraviť, správne nakvasiť a a následne si zabezpečiť odvoz do certifikovaného zariadenia (pálenice), kde z ovocia...


SME NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

YouTube

Pripravujeme

Twitter

Pripravujeme