PRIAMA DEMOKRACIA - PD

HOVORÍME VECI PRIAMO!

SLOVENSKO NEMALO NIKDY VO SVOJEJ HISTÓRII TAKÚ PRÍLEŽITOSŤ PRESADIŤ FUNKČNÉ REFERENDUM AKO JE TOMU TERAZ! VLÁDA NÁS CHCE DOSLOVNE OBRAŤ O NAŠE PRÁVA! ĽUDIA SA MUSIA POSTAVIŤ ZA SLOBODU A SVOJU HRDOSŤ! 

                                 Predseda strany PRIAMA DEMOKRACIA, JUDr.Marek Géci


 VYZÝVAME CELÉ SLOVENSKO   NA SPOLUPRÁCU! 


Sme politická strana, ktorá chce presadiť prvky priamej demokracie do súčasnej politiky! V našich radoch nenájdete žiadneho predstaviteľa, ktorý by mal niekedy dočinenia s vrcholovou politikou a tohto pravidla sa budeme držať aj naďalej! Predkladáme Vám naše programové priority, ktoré chceme presadiť v politike a bude iba na Vás, či sa stotožníte s ich obsahom, cieľmi a spoločne                             rozhodneme vo funkčnom referende o ďalšom smerovaní tejto krajiny. 

     Prioritné body a ciele strany Priama Demokracia -      

    PD, ktoré chceme presadiť aj prostredníctvom Vás!


1. Funkčné referendum - jeho prvoradé presadzovanie do súčasného systému,

2. Podpora štandardnej, tradičnej rodiny, kde bunku rodiny tvorí matka - žena a otec - muž,        ochrana nenarodených detí,                                                                                                     3. Zvýšenie min. mzdy, dôchodku, materského prídavku, rodičovského prídavku,                     4. Strategické podniky - znovunadobudnutie do rúk štátu cez odkúpenie, alebo vyvlastnenie, 5. Rovná 12% daň,                                                                                                                             6. Zníženie odvodového zaťaženie pre podnikateľov,                                                                   7. Vystúpenie z NATO a presadenie vojenskej neutrality,                                                             8. Apelovať na zásadnú zmenu vo fungovaní EÚ, zjednotiť počty poslancov EP za každú krajinu,  

9. Zdravotníctvo zadarmo pre všetkých ťažko chorých ľudí - Lieky a liečba, následné                    doliečovanie, 

10.Zdravotníctvo vrátiť znova do rúk štátu- štátne zdravotné zariadenia vrátiť do rúk štátu,            teda aj tie, ktoré dnes prevádzkujú súkromné spoločnosti, zároveň vytvorenie siete                štátnych lekární,  ktoré budú umiestňované v každom štátnom zdravotnom zariadení,         11.Sieť štátnych potravín - opatrenie pre zachovanie a zabezpečenie kvality potravín a ceny,       podpora domácej výroby a predajcov,                                                                                     12. Hmotná zodpovednosť politikov,                                                                                               13. Ochrana životného prostredia a dbanie o možnosť využívania alternatívnych zdrojov,         14. Odmietnutie povinného prijímania migrantov, odmietnutie povinného prispievania na              migrantov, vytvorenie modelu členských štátov EÚ, kde na báze dobrovoľnosti                        budú  môcť členské štáty EÚ  podporiť obnovu  zničených krajín ( v prípade, že by sa              situácia vyhrotila do extrému a EÚ by nám chcela nadiktovať niečo s čím nebudeme                súhlasiť ako je tomu pri GLOBÁLNOM PAKTE OSN O MIGRÁCII, treba apelovať na                    vypísanie funkčného referenda, aby  ľudia povedali svoj konečný názor!)                             15. Podpora pedagogických a zdravotníckych zamestnancov v presadení vyšších platov,              udržanie  našej vzdelanej pracovnej sily v krajine. 

  My navrhujeme, predkladáme a Vy všetci môžete  rozhodnúť!

Strana PRIAMA DEMOKRACIA - PD nikdy nečerpala žiadne finančné príspevky zo štátnych zdrojov, ani sme nepoberali žiadne dávky. Oligarchia je nám cudzia a bojujeme proti  nej! 

Chod strany a všetky náklady spojené s fungovaním strany sú financované z vlastných prostriedkov, jej členských príspevkov, darov od jej predstaviteľov a darov od bežných ľudí, ktorých oslovuje náš program a vízia. Oligarchia v politike je nám cudzia a bojujeme proti nej!

Chceme Vás všetkých vyzvať a požiadať o každú pomoc, ktorú nám môžete prejaviť poukázaním dobrovoľnej finančnej sumy na náš bankový účet vedený vo VÚB banke:

                                             č. ú. : SK18 0200 0000 0033 0732 6658 
                                                                       Ďakujeme!

                                                                  

NAJNOVŠIE ČLÁNKY


SME NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

YouTube

Pripravujeme

Twitter

Pripravujeme