PRIAMA DEMOKRACIA - PD
HOVORÍME VECI PRIAMO!Strana PRIAMA DEMOKRACIA - PD nikdy nečerpala žiadne finančné príspevky zo štátnych zdrojov, ani sme nepoberali žiadne dávky.

Chod strany a všetky náklady spojené s fungovaním strany sú financované z vlastných prostriedkov, jej členských príspevkov, darov od jej predstaviteľov a darov od bežných ľudí, ktorých oslovuje náš program a vízia.

Chceme Vás všetkých vyzvať a požiadať o každú pomoc, ktorú nám môžete prejaviť poukázaním dobrovoľnej finančnej sumy na náš bankový účet vedený vo VÚB banke:

                                             č. ú. : SK18 0200 0000 0033 0732 6658

                                                                         Ďakujeme!

NAJNOVŠIE ČLÁNKY


SME NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

YouTube

Pripravujeme

Twitter

Pripravujeme