Ako vnímame utečeneckú krízu v EÚ? 

28.03.2018

POMOC UTEČENCOM ÁNO, ale v ich prirodzenom kultúrnom prostredí, teda doma a NIE tam kde ich život nebude nikdy ako by si predstavovali!!!

Odmietame akékoľvek vnucovanie utečencov na naše územie a odmietame diktát z EÚ. Naša krajina musí mať svoje dobrovoľné rozhodovanie koho a ako príjme na naše územie! Budeme podporovať a dočasne prijímať na naše územie kresťanských utečencov, ktorí sa dokážu skôr etablovať v našom prostredí, ako napríklad utečenci iného vierovyznania.

Toto nie je o obmedzovaní, toto je reálny pohľad na vec a ukazuje nám to Nemecko, Francúzsko alebo Taliansko, čo znamenajú zásadné kultúrne rozdiely. Naša krajina je malá a o to viac musíme dbať o našu budúcnosť, bezpečnosť a kultúrne pochopenie.

Vzorom, ako by mala naša krajina postupovať v budúcnosti, je program pomoci utečencom, aký má Katolícka Charita, a to je v prvom rade pomoc v miestach, kde sú vojenské konflikty, prípadne na území krajiny, kde konflikt prebieha a utečenci sa presídlili do lokalít, kde sa nebojuje. V prvom rade im treba pomôcť tam.

Na fotke, ktorú sme použili  je popísané, ako sa konkrétne zo zbierok dokázalo pomôcť ľuďom v daných oblastiach. Takto by mala EÚ podporovať utečencov a pomáhať im k návratu do svojej krajiny, nie im v Európe každý mesiac platiť rentu, starať sa o nich, nechávať ich blúdiť po uliciach a ešte nás za to považujú za neveriacich a povrchných Európanov ... Toto je časovaná bomba a my sa nebudeme podieľať na jej odistení. Preto podpora utečencov áno, ale nie bezhlavo a prvoplánovo, ako to diktuje a žiada EÚ.