Chceme pre Vás čistú minimálnu mzdu 600,- eur a navýšenie každoročne o 60,- eur

06.11.2017

V čase kedy Slovenská ekonomika sa skloňuje v excelentných číslach a sme chválení v EÚ ako zodpovedná krajina, ktorá sa zodpovedne chová k ekonomickým kritériám, ktoré sú členským štátom EÚ kladené, musíme sa začať zodpovedne správať aj k svojim občanom.

Občan, ktorý si nedokáže z minimálnej mzdy kúpiť nič naviac pre svoj jednoduchý život, svoju rodinu, deti, je nespokojný občan, zraniteľný, zatlačený do kúta a toho nezaujíma, či nás v EÚ budú potľapkávať za ekonomické ukazovatele a škrtenie domáceho štátneho rozpočtu, keď iné členské štáty a ich občania EÚ si žijú nad pomer a neplnia si rovnako jasné kritériá. Je čas kedy občan tejto krajiny musí byť priorita a musíme začať vnímať potreby našich ľudí. Jednou z našich priorít je zavedenie minimálnej mzdy 600,-eur v prvom roku po nasledujúcich voľbách do NRSR a následne zvyšovanie minimálnej mzdy každý rok o 60,- eur počas nášho 4 ročného funkčného obdobia v NRSR. Neprichádzame iba so sľubmi, ale s reálnymi krokmi, kde sa neodkloníme od tejto vízie a v prípade nášho zvolenia do NRSR to bude jedna z našich podmienok, ktorú chceme presadiť. Celkovo počas 4 rokov tak chceme čistú minimálnu mzdu v poslednom 4 roku dostať na úroveň 780,- eur! Uvedomujeme si, že ani táto minimálna mzda nie je žiaden nadštandard a uvedomujeme si, že občan potrebuje viac, ale pokiaľ si jednoznačne nedáme prioritu zvýšenia aspoň v tejto nami navrhovanej výške a postupného zvyšovania minimálnej mzdy, ľudia budú aj naďalej odsúvaní, ako niekto, kto si to bremeno dokáže niesť ďalej... Tí, ktorí chcú tvrdiť, že zamestnávatelia na to nemajú dostatok zdrojov, nie je celkom pravda. My Vás nechceme kŕmiť ekonomickými údajmi, štatistikami a grafmi ako sa to nedá... Dá sa to a do politiky vstupujeme aj preto, aby sme to presadili. Pokiaľ dokáže bežný človek prežiť z minima, živiť školopovinné deti, prežiť z jedného platu celá rodina a my ako štát sa ho nepýtame, či má na energie, poplatky, dane atď., tak nás, ktorí politiku chceme robiť, je úloha a zodpovednosť riešiť tento stav, aby sme to zmenili a spravili už aj niečo pre ľudí. Zamestnávateľom vytvoríme také podmienky, aby nedochádzalo k navyšovaniu odvodového zaťaženia pri navyšovaní mzdy zamestnancov, aby mohli vytvárať pracovné miesta a mali vytvorené ekonomické prostredie pre svoj rast a podporu, ako sa deje pri zahraničných investoroch a sme presvedčení, že aj oni privítajú možnosť svojim zamestnancom zvýšiť mzdu, nakoľko máme informácie a je to verejným tajomstvom, že zamestnávatelia práve z dôvodu vysokých odvodov odmietajú a bránia sa navyšovaniu minimálnej mzdy, čo chceme legislatívne upraviť a veľká časť pristupuje k doplácaniu takzvanej čiernej mzdy naviac ,,na ruku,, aj z týchto dôvodov. V každom prípade, zamestnávatelia si rovnako musia uvedomiť, že tak ako chcú zarábať a mať zisky ako ich konkurencia v krajinách EÚ, aj ich zamestnanci chcú a majú právo na primeranú mzdu ich výkonu, vzdelaniu, odbornosti a kvalite práce, ktorú Slováci máme v EÚ tak isto ako ich kolegovia z rovnakých profesií zo západných krajín EÚ, ktorí sú platovo niekde inde. Chceme to zmeniť a preto hovoríme veci priamo!