Chceme pre vás rodičovský príspevok min. 350,-eur mesačne a možnosť získať celkovú sumu aj počas 2 rokov, namiesto 3

06.11.2017

Dnešné rodiny sú pred legitímnou otázkou, mať dieťa, alebo nie? Na číslach je preukázané, že populácia občanov Slovenska starne a vymiera. Jednou z príčin sú aj ekonomické možnosti rodín, priviesť dieťa do prostredia, kedy sa rodičia nevedia plnohodnotne postarať o svoje dieťa. To je realita dnešného vývoja. Pokiaľ matka sa stará o dieťa sama, poprípade má viac detí, nie je po finančnej stránke schopná riešiť chod domácnosti samostatne. Rovnako je tomu tak aj pri mladých rodinách. Pokiaľ si má rodina platiť bývanie, základné existenčné potreby ako stravu, účty atď. a ešte má žiť s rodičovského prídavku 213,20- eur po dobu napr. 3 roky, tak je to nereálne a stresujúce.

Našim opatrením bude zabezpečiť min. rodičovský príspevok 350,-eur mesačne a možnosť získať celkovú sumu aj počas 2 rokov, namiesto 3. V praxi to bude znamenať, že pokiaľ budete poberať mesačne min. 350,-eur, budete si mať možnosť vybrať, či chcete tento príspevok poberať počas celých troch rokov v tejto sume, alebo si ho vyčerpáte počas dvoch rokov v plnej výške rozpočítaný v dvoch rokoch, ako by ste ho poberali 3 roky! Týmto opatrením chceme dať možnosť matkám, prípadne otcom sa vrátiť do svojho pracovného prostredia a pritom zachovať rodine určitý finančný štandard, aby neboli ukrátení o to, čo im patrí.

Nemôžme niekoho ukrátiť o to čo mu patrí, len preto, že chce pracovať a zvýšiť svoj rodinný rozpočet. Všetci vieme, že mladá rodina potrebuje oveľa viac ako je 350,- eur, ktoré zagarantujeme ako minimum čo dostanete a týmto opatrením chceme jednoznačne zvýšiť kvalitu života dieťaťa cez túto dávku, aby si každá rodina mohla prilepšiť k svojmu rodinnému rozpočtu. Pokiaľ sa Vám narodia dvojičky, trojičky atď. na ďalšie bude doplácané 50 % z rodičovského prídavku. Je aj tak nelogické akokoľvek krátiť príspevok na ďalšie spoločne narodené deti, ale vychádzame z momentálnych možností, ktoré iné politické subjekty oveľa viac vykresľujú ako nereálne pre akékoľvek podobné úpravy a navýšenia.

Prípadné zneužívanie takto nami nastaveného systému, nebudeme tolerovať a každý a to zdôrazňujeme každý, si bude musieť plniť svoje rodičovské povinnosti. V prípade, že tento rodičovský príspevok bude zneužívaný a deti nebudú mať plnohodnotne zabezpečený svoj vývoj v primeranom prostredí, čo bude prísne sledované, budú tieto rodičovské príspevky odobraté a rovnako budú tvrdo postupovať aj sociálni pracovníci v prospech dieťaťa, aby dostalo adekvátne podmienky pre svoj vývoj. Cieľom je postupovať tak, aby akékoľvek dávky v tejto krajine neboli nástroj na zneužívanie nečinnosti určitej skupiny občanov, či to bude ten, onen. Následne budeme prezentovať aj opatrenia, kde našim cieľom bude zvýšiť rovnako rodičovský prídavok z 23,52,- eur, čo je žalostný údaj. Je nemysliteľné, aby dieťa s dochádzkou, či do škôlky, alebo neskôr školopovinné deti s touto sumou mohli reálne, čo i len čiastočne pokrývať náklady na dieťa. To však bude téma, ktorú rovnako samostatne rozpracujeme a odprezentujeme. Vieme, že realita sa počúva zle, ale hovoríme veci priamo!