Chceme pre vás starobný a invalidný dôchodok min. 400,- eur mesačne

06.11.2017

Našou prioritou je rovnako sa postarať o našich seniorov a ich dôstojný život. Naši rodičia a starí rodičia museli tvrdo pracovať, aby táto krajina žila v demokracii a po dlhých rokoch utláčania v komunizme pracovali na budovaní tohto štátu. Museli sa vyrovnávať s odlišnou životnou úrovňou na akú sú zvyknutí ich rovesníci z krajín západnej Európy a aj napriek tomu pracovali a verili v lepší život. Spôsob akým sa pristupuje k dôchodcom a invalidným dôchodcom v porovnaní ako sa správajú k svojim dôchodcom iné krajiny EÚ, je žalostný fakt. Chudoba, nedostatok a prežívanie sa skloňuje u väčšiny občanov v dôchodkovom veku. Je čas jednoznačne prijať fakt, že človek v dôchodkovom veku nemá umierať, ale žiť dôstojne. Pozrime sa iba na systém v Rakúsku, Nemecku. Tam dôchodca, ktorý pracoval počas života, si svoj dôchodok užíva, cestuje po okolitých krajinách a odpočíva. Stačí si iba pozrieť hotelové komplexy v Tatrách, alebo v kúpeľoch Piešťany. Tam si chodia dôchodcovia so západnej Európy odpočívať a užívať jeseň života. Náš dôchodca neuvažuje, kde bude cestovať, ale uvažuje z čoho zaplatí stravu, lieky, nájomné a možno si môže zaplatiť zájazd autobusom na pamiatky v SR a to je ten lepší prípad. Vo väčšine sa prebíjajú v zdravotných a finančných ťažkostiach, kde im na starobu musia prispievať deti a končia v lepšom prípade v domovoch sociálnych služieb ako odložený inventár.

Našim cieľom je zvýšiť minimálny starobný dôchodok a invalidný dôchodok na sumu 400,-eur mesačne, pre zlepšenie ich kvality života a to túto sumu považujeme za nízku, nakoľko si zaslúžia viac a veríme, že budeme môcť nájsť priestor aj na prípadné väčšie zvyšovanie dôchodkov. V porovnaní napríklad s Gréckom, ktoré sa ekonomicky dostalo na samotné dno, je výška dôchodku v SR s porovnaním s Gréckom ako by sme mi boli tí čo krachujú !! Rozdiel je v tom, že tam si nedovolia politici ľuďom odoprieť ich sociálne istoty, nakoľko by ich ľudia v uliciach zlinčovali. Rovnako je tomu v susednom Rakúsku, kde výška dôchodku je niekde inde a štandard na život dôchodcu je garantovaný zodpovedným systémom a prístupom k svojim občanom, ktorí roky pracovali na ďalšie generácie... Rovnako zraniteľná skupina invalidných dôchodcov sa stretáva s rozsiahlou byrokraciou, ako je nepriznanie invalidného dôchodku a následne s realitou kedy zistia, že z výšky invalidného dôchodku sotva dokážu prežiť a v mnoho prípadoch aj dokázať plne absolvovať náročné liečby a zabezpečiť si dôstojný život v prípade vážnejších ochorení a handicepov.

Jednoznačne táto téma je rovnako prioritná pre našu stranu a preto hovoríme veci priamo !