Chceme zabezpečiť funkčné referendum

08.11.2017


Občania majú mať právo zasahovať do chodu štátu v prípade, že poslanci zvolení do svojich poslaneckých pozícií v NR SR si neplnia svoje poslanecké povinnosti a neplnia vôľu ľudí, ktorí im zverili dôveru na výkon poslaneckého mandátu a preto vôľou tých istých voličov by o svoj mandát mohli prísť!!

Ako si to predstavujeme:

I. Na vypísanie celoštátneho referenda bude potrebných 150 000 petičných podpisov, ktoré umožnia automaticky predkladateľom petičného návrhu presadiť daný návrh Ústavného zákona do programu hlasovania v NR SR, pod ktorý sa podpísalo 150 000 občanov tejto krajiny, a v prípade bežných zákonov bude postačovať 100 000 petičných podpisov! Ak poslanci NR SR odmietnu hlasovať o takto predloženom návrhu zákona od ľudí v parlamente, alebo ho parlament neprijme, tento zákon automaticky pôjde do celoštátneho referenda, ktoré sa uskutoční pri najbližších celoštátnych voľbách a toto referendum má povinnosť vypísať prezident SR!

II. Predmet hlasovania v referende bude prijatý ako zákon, ak zaň hlasovalo 50 a viac percent zúčastnených voličov a súčasne bola nadpolovičná väčšina dosiahnutá najmenej v polovici okresov, čím zrušíme povinné kvórum účasti, ktoré sa rovnako neaplikuje ani pri voľbách do NR SR! Buďme rovnako zodpovední aj voči referendu a neznemožňujme ľuďom sa demokraticky rozhodovať a neobmedzujme ich, ak chcú napríklad vyvodiť nespokojnosť voči politikom, vláde, NR SR a zákonom, ktoré ovplyvňujú ľuďom životy!!

III. Hlasovanie v celoštátnom referende sa bude môcť uskutočniť iba v čase konania iných celoštátnych volieb, kedy sa bude hlasovať aj o referendovej otázke, čím sa zminimalizujú náklady na konanie referenda. Toto pravidlo sa nebude uplatňovať pri referendách na komunálnej úrovni, kedy si referendum budú môcť občania vypísať počas roka maximálne 2x a na vypísanie daného referenda bude potrebných 20 % petičných podpisov z počtu miestne oprávnených voličov, pričom spôsob hlasovania a výsledky sa budú riadiť pravidlami celoštátneho referenda.

IV. V prípade neprijatia danej referendovej otázky na celoštátnej úrovni, sa o rovnakej otázke bude môcť hlasovať najskôr až po uplynutí 24 mesiacov za predpokladu znovu vyzbierania potrebného množstva petičných podpisov, a to isté bude platiť aj na komunálnej úrovni.

V. Každá referendová otázka na celoštátnej úrovni musí mať zákonom stanovený priestor na prezentáciu v štátnych médiách, ako je napríklad RTVS, teda TV a rozhlas, rovnako v súkromných médiách, ktoré vysielajú na území SR, a rovnako v printových médiách, ktoré publikujú v rámci SR v tlačovej podobe, prípadne na svojich weboch.

Rovnako v prípade referenda konaného na komunálnej úrovni bude povinnosť obce a mesta umožniť predkladateľom referendovej otázky sprístupniť obecné a mestské zasadacie priestory pre zhromaždenie občanov v počte 3x, kde im v dostatočnom časovom priestore bude umožnené prezentovať danú referendovú otázku. Predmetná referendová otázka bude musieť byť zverejnená na miestnych obecných, prípadne mestských informačných tabulách, webových stránkach danej obce, mesta!

Predmetný zákon o referende chceme presadiť ako jedno z prvých opatrení našej politickej agendy a bude to jedna z podmienok spolupráce s inými politickými stranami. Týmto zákonom budú môcť ľudia rozhodovať o zákonoch, ktoré im politici buď upierajú, alebo sľubovali a nepresadili. Rovnako cez funkčné referendum budú môcť občania vyvodiť zodpovednosť aj voči politikom, vláde, prípadne aj celej NR SR ak bude dochádzať k nenaplneniu napr. predvolebných sľubov...

V prípade, že sa daný zákon o referende uplatní ako bežný a zaužívaný zákon v našom systéme a ľudia sa naučia používať tento demokratický nástroj, bude našim cieľom v budúcich rokoch opätovne znížiť povinnosť vyzbierania petičných podpisov pre vypísanie danej referendovej otázky! Momentálne je to však model, ktorý na súčasnej politickej scéne nepresadzuje nikto, a preto je našou snahou tento zákon presadiť, niekde začať na takej hranici, aby sme daný zákon dokázali presadiť a ľuďom tak dať do rúk viac kompetencií na rozhodovanie.