Chceme zabezpečiť sieť potravín so 100 % obchodným podielom štátu

06.11.2017

V čase, kedy sa ceny základných potravín začínajú nekontrolovane zvyšovať a reťazce si diktujú ceny, ktoré sa v mnohých prípadoch pri základných potravinách líšia od nákupných cien, za ktoré reťazce nakupujú, a následne cien, za ktoré máme možnosť kupovať ako spotrebitelia na pultoch v reťazcoch (napr. maslo), je potrebné zasiahnuť do tohto procesu ako konkurencia v podobe štátnej siete potravín. Štát dnes môže vyvíjať spoločenský tlak, rovnako zvyšovať dôraz na kontrolu skladovania, pôvod a kvalitu produktov, ale to vo finále ešte negarantuje, že reťazce a obchodníci budú mať záujem správať sa tak, aby sme neboli drahší v určitých produktoch ako v Nemecku, Rakúsku, Čechách a podobne... Z tohto dôvodu bude v prvej fáze našou snahou zaviesť v každom okresnom meste v rámci celej SR sieť potravín, kde spotrebiteľ bude mať na pultoch 70 % slovenských výrobkov od slovenských výrobcov a rovnako aj od malých výrobcov z regiónov v mieste danej predajne, čím podporíme aj malých začínajúcich výrobcov a dodávateľov. Dnes sa skloňuje, že reťazce a trh si tvoria ceny a štát nemôže zasahovať do jej tvorby. V našom prípade si štát ako vlastník takejto siete potravín bude určovať svoje predajné ceny a budeme ich v prvom rade tvoriť s dodávateľmi zo Slovenska, ktorí sú v mnohých prípadoch rovnako podporovaní na úrovni dotácií a eurofondov, a preto veríme, že dokážeme našim občanom ponúknuť tie najlepšie ceny na trhu za základné potraviny a rovnako aj za väčšinu produktov od slovenských výrobcov. Ostatných 30 % produktov budú tvoriť tí dodávatelia zo zahraničia, ktorí budú vedieť ponúknuť zaujímavú cenu a rovnakú kvalitu, ako dodávajú na pulty, ako napr. v Nemecku a Rakúsku. Týmto krokom umožníme presadiť sa slovenským výrobcom a dodávať do veľkej siete, ktorá im zabezpečí odbyt a rovnako našim občanom zabezpečíme prijateľné ceny, ktoré im budú garantovať ich dostupnosť. Týmto krokom nepriamo donútime reťazce, aby prehodnotili svoju politiku ziskov a marže na jednotlivé produkty, ktoré ak v štátnej sieti obchodov budú na cenovo výhodnejšej úrovni, budú strácať svojich klientov. Tu nejde o snahu škodiť reťazcom a obchodníkom, ale skôr zabezpečiť kvalitu a primeranú cenu pre našich občanov a podporiť domáce produkty a výrobu!!! Pokiaľ štát dotuje tvorbu sociálnych podnikov, ako napríklad výrobu plastových okien formou rezortu Ministerstva vnútra, nevidíme dôvod, prečo by štátna akciovka nemohla mať svoju sieť potravín, kde garantuje občanom kvalitu a dostupnú cenu a slovenským dodávateľom kratšie splatnosti faktúr za dodávané produkty. Ako štátna sieť potravín môžeme zároveň dodávať kvalitné potraviny do štátnych zariadení! Jednoznačne to bude mať prínos pre vytvorenie nových pracovných miest, udržateľnosť pracovných miest a pôjde o projekt, ktorý bude finančne sebestačný a riadený manažmentom, ktorý musí fungovať!!!