Chceme zastaviť rast odvodového zaťaženia zamestnávateľov pri náraste čistej mzdy

01.11.2017

Legislatíva dnes neumožňuje spôsob stanovenia pevného limitu na určité obdobie kedy sa výška odvodového zaťaženia zastaví a rast reálnej mzdy nebude rovnako znamenať aj nárast odvodového zaťaženia pre zamestnávateľov! Chceme uplatniť model, kedy stopneme navyšovanie odvodového zaťaženia na hranici akú máme teraz a nebude to mať vplyv na rozpočet zamestnávateľa keď zvýšime čistú minimálnu mzdu na 600,- eur a viac. Kľúč bude jednoduchý, znížime povinnosť zamestnávateľa odvádzať v % za zamestnanca jednotlivé odvody v takej výške, aby celková výška odvodového zaťaženia zostala na dnešnej úrovni aj napriek zvyšovaniu mzdy zamestnancom. Rovnako je našim cieľom podporovať domácich podnikateľov rovnakými finančnými stimulmi ako podporujeme zahraničné subjekty za predpokladu, že to budú projekty, ktoré dajú prácu ľuďom a zabezpečia ich stabilné pracovné miesta. V tomto nemôžme pristupovať dvojakým metrom. Rovnako máme víziu a predpoklad priniesť na Slovensko investície v hodnote cez 3mld eur, kde sa vytvoria pracovné príležitosti a rovnako to naviaže výrobu a subdodávateľské spolupráce a rozvoj menších firiem na úrovni regiónov! Ide o odvetvie stavebníctvo, cestovný ruch, priemysel. Podrobnejšie Vás budeme informovať v ďalších našich témach so zameraním na rozvoj hospodárstva a ekonomiky Slovenska, nakoľko my hovoríme veci priamo!