Chceme zaviesť, aby si každá rodina, ktorá vlastní záhradu s ovocnými stromami, mohla samostatne po splnení jednoduchých podmienok na certifikovanom prístroji vyprodukovať 60 l destilátu, pre vlastnú spotrebu

06.11.2017

Väčšina domácností dnes na svojich záhradkách v mestách a obciach pestuje ovocné stromy, ktoré používa na vlastnú konzumáciu. Ak si z opadaného ovocia chcú záhradkári spracovať ovocie, podľa dnešnej legislatívy si musia ovocie najskôr pripraviť, správne nakvasiť a a následne si zabezpečiť odvoz do certifikovaného zariadenia (pálenice), kde z ovocia ľudovo "vypália" domáce.. Teda destilát. Tento proces je finančne náročný a rovnako aj technicky, nakoľko musíte mať zabezpečený prevoz nádoby s nakvaseným ovocím, čo odrádza mnoho záhradkárov a rovnako cena za spracovanie, kde liter takto spracovaného destilátu sa pohybuje okolo 4,70 eur. Budeme sa snažiť presadiť náš návrh, kde si každá rodina, ktorá vlastní záhradu s ovocnými stromami, bude môcť na certifikovanom prístroji spracovať svoj destilát, ktorý bude môcť využiť iba pre svoju spotrebu. V praxi by to znamenalo, že vlastník záhrady najneskôr do 30.5. v danom roku požiada obecný úrad, prípadne mestský úrad na jednom predpísanom tlačive A4 o spracovanie maximálne 60 l destilátu pre vlastnú spotrebu. Miestne príslušný úrad takémuto žiadateľovi vystaví súhlasné potvrdenie s podmienkou zaplatenia poplatku 60,- eur so splatnosťou do 30 dní, dokedy zároveň má žiadateľ povinnosť doložiť doklad o zakúpení certifikovaného výrobku na spracovanie destilátu, v opačnom prípade nebude dodržaná podmienka na vlastnú výrobu! Posledná podmienka, ktorú musí vlastník záhrady splniť, je najneskôr 10 dní pred samotnou realizáciou spracovania kontaktovať miestny úrad, ktorý vykoná po samotnom spracovaní destilátu zapečatenie tohto prístroja, ktorý znova odpečatia poverení pracovníci miestneho úradu na ďalšiu sezónu, prípadne aj neskôr. Pôjde o dobrovoľnosť, čo znamená, že ak niekto nemá záujem spracovať ovocie na výrobu destilátu v danom roku (napríklad zlá úroda a podobne), nebude žiadať miestny úrad, ani nič platiť!!! Tento proces poznajú aj naši susedia v Maďarsku, kde je poplatok dokonca vyšší a nedochádza k zneužívaniu tejto možnosti. Náš názor je ten, že pokiaľ si dnes môže beztrestne záhradkár, ktorý pestuje hrozno, vyprodukovať domáce víno a konzumovať ho, rovnako by si mali mať možnosť naši záhradkári vyprodukovať aj svoj domáci destilát, ale iba pre svoju spotrebu a v obmedzenom množstve!!