Kto chce v EÚ a NATO v pokoji žiť, musí s lídrami sveta vyť! Touto zásadou sa však nebudeme riadiť v strane Priama Demokracia!

11.04.2018
Priama Demokracia chce radikálnu zmenu vo fungovaní EÚ a NATO.

"Stále častejšie od našich susedov z EÚ a rovnako od našich občanov počúvame, či je nám potrebné členstvo v EÚ alebo v NATO?

EÚ v tom režime, ako funguje, sa momentálne začína postupne ničiť sama a vo svojom jadre! Ničí ju zaujatá politika lídrov, ktorí prestávajú vnímať občanov svojich krajín, a to, čo v skutočnosti sú problémy ľudí žijúcich v EÚ!

Dnes nás v Európe sužuje utečenecká kríza, ktorá je neudržateľná a ich riešenie doslovne nastrkať utečencov povinne do členských krajín EÚ je nemysliteľné a v žiadnom prípade naša strana PD nikdy nepodporí povinné prijímanie migrantov a kvóty, pokiaľ s tým nebudú súhlasiť naši občania!! Zatiaľ sme suverénny štát a pokiaľ takto chce EÚ "demokraticky" nastrkať utečencov do všetkých krajín, hovoríme rázne a jasné nie!! Riešením je forma dobrovoľnosti na základe jasného výberu a reálneho predpokladu, že daný migrant sa dokáže prispôsobiť našej kultúre a prostrediu. Preferujeme skôr model spoločného projektu obnovy krajín, ktoré sú doslovne zdevastované aj vďaka USA, Nemecku, Francúzsku, Veľkej Británii atď. a vďaka politike, ktorá je založená na "záchrane" suverénnych krajín, ktoré tam chodia "zachraňovať" a dnes riešime aj vďaka "záchrancom" problém utečencov...

Tieto krajiny nie je potrebné iba zničiť, ale rovnako aj obnoviť a zároveň ukončiť vojenské konflikty a prestať produkovať nové a nové vojenské konflikty. To, čo sa deje v medzinárodnej politike dnes, je cesta do záhuby. Naša krajina nežije zo zbrojárskeho priemyslu a preto treba ukončiť zabíjanie ľudí a zatváranie si očí pred týmto faktom! Je smutné, že ľudia musia utekať zo svojich domovov a je smutné, že krajiny EÚ ich nechcú prijímať na svoje územia, ale toto nie je riešenie, ktoré by im malo pomôcť. Z dlhodobého hľadiska to je pre utečencov najhoršia možná varianta, nakoľko dnes už máme reálne výsledky toho, čo utečenecká kríza prináša v Nemecku, Taliansku, Francúzsku. Je to rad ťažkostí s nepríspôsobením sa migrantov k danej kultúre, životnému štýlu a fungovaniu krajiny.

EÚ našim občanom priniesla veľa pozitív a podnikateľom viac možností, ale rovnako im skomplikovali život nové legislatívne pravidlá a nariadenia EÚ. Napríklad viac nákladov na modernizáciu, ktorá častokrát negarantuje kvalitu, ale iba spôsobuje byrokratické deptanie podnikateľov, rôzne certifikácie atď... Mohli by o tom hovoriť potravinári, poľnohospodári a ďalší.

Ak máme naďalej byť súčasťou EÚ a plniť si svoje záväzky, povinnosti, ktoré si plniť musíme aj na úkor našich občanov, EÚ musí prejsť radikálnou zmenou a myslením. Podobné materiály, ako je Istanbulský dohovor, nemôžu byť súčasťou žiadnej serióznej diskusie, pokiaľ jeho podstatu má formovať genderizmus, feminizmus, respektívne muž má byť v spoločnosti stavaný vopred do pozície agresora?! To je tá EÚ postavená na hodnotách? Nie, takúto EÚ nepodporujeme a budeme trvať na sfunkčnení EÚ a rovnako na sfunkčnení EP, ktorý nemôže fungovať tak, ako funguje dnes. Pokiaľ máme všetky členské krajiny EÚ prijímať rovnaké rozhodnutia podľa toho, ako nám ich nadiktuje EP, tak rovnako v tomto EP musí byť jasná vyváženosť a rovnosť poslancov za každú krajinu. V opačnom prípade budeme aj naďalej iba v pozícii štatistov a je to celé fraška!

NATO, toto vojenské zoskupenie našej strane nejde nijak po chuti... Treba si otvorene povedať, že v NATO sme iba vďaka tomu faktu, že ak by sme tam neboli v čase nášho vstupu, tak dnes nie sme ani v EÚ a toto je ten zlý a falošný pohľad na demokraciu. Nebudete v NATO, skončíte možno ako Ukrajina a zabudnite na EÚ a rozvoj...To bola realita a hrozba danej doby. Dnes však žijeme v roku 2018 a naša krajina sa musí jednoznačne postaviť na stranu našich politických záujmov, a to je v prvom rade náš občan!

Nie to, čo chce EÚ, NATO, ale to, čo chce občan a ten určite nechce utečencov, nechce tendre za 1,2 miliardy Eur na prezbrojenie armády, ten chce v prvom rade normálne, opakujem normálne žiť a slušne žiť!!!

To, že sa nachádzame v NATO, nám určite dopomohlo k určitej stabilizácii našej krajiny a začleneniu sa medzi pokojné regióny, ale NATO dnes začína predstavovať niečo, čo sa už vymyká spod kontroly a nechávame sa tak ako malá, pokojná krajina vťahovať do konfliktov medzi USA a Ruskom, kde USA používa NATO a svojich členov, teda aj nás, ako určitý štít a záštitu akože tých spravodlivých, vševediacich, mierumilovných, ktorí ideme moralizovať Rusko a každého, kto s USA nejak politicky, prípadne obchodne nesúhlasí... Nie je tomu tak, NATO musí zmeniť povahu svojho fungovania, spôsob prijímania rozhodnutí a naša krajina by mala intenzívne uvažovať o možnosti v pokoji opustiť toto spoločenstvo a stať sa vojensky určitým neutrálnym štátom, resp. sa rozsiahlejšie zapojiť do projektu PESCO ak nadobudne určitú alternatívu k NATO, čo je vlastne určitá spolupráca ozbrojených síl jednotlivých štátov EÚ a tu by malo prísť k určitej alternatíve namiesto NATO. Tu nejde o snahu poškodiť, oslabiť niečo, čo tu je už v podobe NATO zriadené, ale pre našu polohu v Európe a rovnako vo vzťahu k našej veľkosti krajiny a počtu obyvateľov, sa určite nemusíme obávať napadnutia našej krajiny nejakým agresorom... Kto nás napadne? Maďarsko, Rakúsko, Česká republika, Poľsko, Ukrajina? Tá má dosť svojich ťažkostí a práve naopak, naša neutralita, prípadne členstvo v PESCO po jeho pretransformovaní na alternatívu k NATO, by malo ďaleko viac zmysel pre našu malú krajinu.

Preto náš postoj je jasný, EÚ áno, ale musí prísť zásadná zmena vo fungovaní EÚ, ak nepríde k zmene, EÚ sa rúti k zániku. NATO v súčasnej podobe je pre nás momentálne nezlúčitelné so svedomím a pokiaľ NATO neprestane zneužívať svoju podstatu na účely a ciele USA, budeme v budúcnosti, pokiaľ dostaneme vo voľbách do NR SR dôveru u občanov, iniciovať celoštátne referendum s otázkou, či naši občania chcú zotrvať v NATO aj po roku 2021 ": uviedol predseda strany Marek Géci.