Postoj strany PD k islamu a migrácii - Islam dobýva Európu!

16.10.2019

(foto PD)

Celý migračný proces, ku ktorému v Európe dochádza je dobrovoľný, plánovaný a je nesporné, že niekomu bolo za jeho umožnenie výhodne zaplatené. 

Bratislava 16.10.2019 - " Začal sa pripravovať už v roku 1995. Proces migrácie bol a aj zostal nepripravený, chaotický, bez určenia podmienok vstupu na územie Európy. História nám hovorí, že pokus o islamizáciu Európy tu už bol niekoľkokrát a preto nie je pravdepodobné, že by niekedy politickí migranti prejavili ochotu prispôsobiť sa našej kultúre. Islam zakázal už v minulosti český kráľ Karol IV. ( 1355 -1378 ).

V demokracii nezabránite šíreniu žiadneho náboženstva. Umiernený a tolerantný islam v malých komunitách určite nie je problém, podobne, ako nie sú problémom židovské alebo hinduistické náboženské komunity. Európa je zo svojej podstaty tolerantná k rôznym náboženstvám a svetonázorom. Zákazy alebo reštrikcie iba podkopávajú jej základy.

Umiernený tradičný islam je možné nájsť len v Ruskej federácií. Tradície osvieteného islamu sa v Rusku rozvíjali po mnohé stáročia, v mieri tu žijú vedľa seba rôzne národy a náboženstvá. Moslimská spoločnosť tam vnáša do spoločnosti harmóniu a komunikáciu na princípoch náboženskej tolerancie, samozrejme za aktívnej súčinnosti štátu. Vychováva v duchu humanizmu, milosrdenstva a zmyslu pre spravodlivosť. V súčasnosti je tradičný islam neoddeliteľnou súčasťou duchovného života Ruska. Spĺňa kultúrny, duchovný a morálny kódex a potiera extrémistickú propagandu.

Náboženské cítenie moslimov v celom svete sa snažia cynicky zneužiť k politickým cieľom. Teroristi z blízkeho východu z tzv. islamského štátu kompromitujú veľké mierové náboženstvo, kompromitujú islam, rozsievajú nenávisť, zabíjajú ľudí i duchovných, barbarsky ničia pamiatky svetovej kultúry. Ich ideológia je založená na klamstve a prekrúcaní islamu. Snažia sa verbovať stúpencov v každej zemi. Politická migrácia z Afriky je komplikovanejšia, ako migrácia z arabských zemí. Migranti žili v svojej krajine jednoduchým spôsobom prvotnopospolnej spoločnosti a boli presunutí do krajín žijúcich v 21.storočí. Sú nevzdelaní, vystrašení a nevedia nič robiť, len loviť. Dokonca si ulovia aj ženu. Nechápu naše zákony, nevedia, prečo majú v obchode za odobratý tovar zaplatiť, nevedia, čo je trestný čin. Ich život je s naším nezlučiteľný! Chýba im historický a kultúrny vývoj.

Strana PD chce zastaviť islamskú inváziu do Európy! Islam sa nikdy nesmie stať ani malou časťou našej kultúry. Európske elity stále veria v integráciu migrantov, ale to je len určitým ideálom a migrantom z afrických krajín v súčasnosti veľmi vzdialené. Solidarita v prípade migrácie sa považuje za dôležitú európsku hodnotu, ale incidenty v uplynulých dňoch vedú k zamysleniu, či ochrana obyvateľov nie je vôbec tá najvyššia hodnota. Islam je najrýchlejšie expandujúcim náboženstvom, a tak sa dá predpokladať, že sa stane najrozšírenejším vierovyznaním na svete. Jeho cieľom je zjednotiť celý moslimský svet pod vládou jedného islamského kalifátu. Je to síce odlišný cieľ od cieľov porazeného islamského štátu ( ktorým opovrhuje každý správny moslim ), ale pravidlá sú jasné.

Súčasná moslimská migrácia vnáša zmätok a strach do jednotlivých štátov Európskej únie. Je to zlo, ktorému sa bude v našich "demokratických" podmienkach dobre dariť, keď sa mu včas nezabráni. Najjednoduchšou obranou je toto zlo do Európy vôbec nepúšťať. V opačnom prípade vpustiť len za určitých podmienok. Tie samozrejme lídri EÚ vôbec nevypracovali a od migrantov nič nepožadovali.

Európa má dôležitú historickú skúsenosť, keď sa jej niekoľkokrát neoplatilo tolerovať rôzne formy agresívneho politického náboženstva. Tie potom viedli k masovému násiliu, rozpadu demokratických štátov a utrpeniu miliónov ľudí. A práve agresívny politický islam je jedným z tých súčasných ohrození.

Najzásadnejším vyhlásením týchto politikov je však volanie po progresívnejšej forme islamu, s cieľom zladiť náboženstvo so "zachovaním slobodného európskeho spôsobu života". Ten je podľa nich najzraniteľnejší v pohraničných regiónoch, kde je vystavovaný mnohým záťažovým skúškam a kde častejšie dochádza k názorovým či hodnotovým stretom. V preklade: chcú z islamu náboženstvo, ktoré zdieľa hodnoty starého kontinentu, a to najmä s ohľadom na postavenie žien. Lenže moslimské náboženstvo nemá možnosť ustúpiť od pravidiel koránu. Zahaľovanie žien, či predaj žien k manželstvu už od 9 rokov ( takýto čin možno zaradiť medzi trestné činy pedofílie ).

EÚ politici tvrdia, že namiesto odmietania cudzincov by sme mali nájsť spôsob, ako a za akých podmienok s nimi žiť, ako ich integrovať do spoločnosti. Dožadujú sa konštruktívnych návrhov, ktoré by nás v riešení tejto problematiky posunuli vpred. Vedia, že súčasný bezpodmienkový stav nás posilní v nenávisti a urobí z nás rukojemníkov politických extrémistov a podvodníkov.

Vieme, že populácia v štátoch Európy klesá a tak vlády zainvestovali svoje prostriedky do nákupu nových platcov daní. Potrebujú tiež obsadiť pozície nekvalifikovanými ľuďmi, pretože domáci obyvatelia odmietli slabo platené pozície vykonávať. Celý tento zámer nevyšiel.

Za imigračný neporiadok si môže Európa sama a to vďaka svojim liberálnym multikultúrnym vládam! Prečo politici začínajú až po vpustení islamských migrantov otvárať tému, ako by mal vyzerať európsky islam a či je vôbec možný?

Prečo migranti neodchádzajú do bohatých arabských zemí , ktoré sú im kultúrne bližšie?

Dôvody sú známe ( predložil ich predseda Ligy arabských zemí ) :

  • Arabské zeme sú migrantom otvorené, ale imigrácia má svoje jasné pravidlá;
  • Imigrantom nie sú priznané žiadne výnimky a musia dodržiavať zákony hosťujúcej krajiny;
  • Imigranti podliehajú trestnému poriadku hosťujúcej krajiny v rovnakej miere ako miestni občania;
  • Imigranti podpisujú dokument, v ktorom sa zaväzujú rešpektovať pravidlá a zákony zeme, tiež že prijímajú jej kultúru a jurisdikciu vrátane trestného poriadku;
  • Imigranti sú povinní podpísať zmluvu, že poskytnutú materiálnu pomoc do 2 rokov hosťujúcemu štátu splatí, inak im prepadne majetok a budú deportovaní späť.

Európa sa preberie a zachráni...., ale iba ak zavedie takéto pravidlá!!"