Priama Demokracia: V zdravotníctve nie, že môžeme, budeme, ale už musíme konečne konať a zdravotníctvo si musíme určiť ako prioritu!

19.01.2019

(foto PD) Podpredseda strany, Mgr. Štefan Šimko

Strana Priama Demokracia s poľutovaním sleduje ťažkosti v našich štátnych nemocniciach, kde posledné dni sa vyhrotil stav na neurochirurgickej klinike na Kramároch, rovnako sa avizuje problém na Antolskej v Bratislave, kde je problém na očnej chirurgii a toto je zrejme iba vrchol ľadovca. Tento stav je iba vyvrcholením 14 rokov zanedbávania nášho zdravotníctva. Má dostať prednosť NATO, prezbrojovanie armády, alebo zdravotníctvo a náš občan?!

Bratislava 17.01.2019 - "Stav v zdravotníctve sa jasne ukazuje ako zlý a problémový. Samotní lekári a zdravotné sestry sa vyjadrujú k zdravotníctvu na Slovensku ako k rezortu, ktorý je nedostatočne financovaný, chýba najkvalitnejšie vybavenie, ohodnotenie lekárov a zdravotníckeho personálu, verejné obstarávania sú zdĺhavé a problémové. Toto všetko vrhá na zdravotníctvo zlý obraz už 14 rokov, pokiaľ berieme do úvahy ten fakt, že prednosť pred nedostatočne financovaným zdravotníctvom dostáva rezort obrany a nepopulárne rozsiahle prezbrojovanie armády, kde sa zrazu peniaze vždy nájdu!

Tieto všetky ťažkosti v štátnom zdravotníctve iba nútia lekárov prechádzať buď do súkromného sektoru, poprípade si ich odbornosť a skúsenosti radi zaplatia v zahraničí v ich kvalitných, špecializovaných štátnych nemocniciach!

Trend kedy štát má ťažkosti niečo obstarávať a tým pádom sa nedá zabezpečiť kvalitnejšie vybavenie, prípadne sa deje to, že sa nakúpia predražené zariadenia a následne sa tu odrádzajú lekári v štátnych nemocniciach nedostatočným platobným ohodnotením, sa musí skončiť pokiaľ chceme mať fungujúce zdravotníctvo a je jedno či bude pri moci akékoľvek zoskupenie strán.

Naše riešenie je jednoduché a prezentujeme ho dlhodobo. Zavedieme sieť štátnych lekární, zdravotníctvo musí byť pre chorých zadarmo a ZŤP pacienti musia mať zdravotnú starostlivosť od štátu plne hradenú pred aj po intenzívnej liečbe, zákrokoch, zdravotnícke zariadenia, ktoré prešli do správy súkromných spoločností, znovu vrátime pod správu štátu, pretože štátne zariadenia má spravovať a zabezpečovať štát! Súkromný sektor si má stavať a zriaďovať svoje súkromné kliniky na svojich pozemkoch, budovách ak má tú tendenciu, nebránime im. Ale ak by tu nevznikali podobné ťažkosti v zdravotníctve, nemal by súkromný sektor také ciele a priestor na túto podnikateľskú činnosť. Častokrát pritom tieto súkromné spoločnosti udržujú a rekonštruujú hlavne tie oddelenia, ktoré pre nich tvoria prioritne zárobok a nerentabilných oddelení sa zbavujú. Vidíme to napr. pri jednej okresnej nemocnici na východnom Slovensku kde zatvorili pôrodnicu a teraz pacientky budú cestovať desiatky kilometrov do inej nemocnice! Príkladov je množstvo. Preto jednoznačne musíme skoncovať s byrokraciou v zdravotníctve a zdravotníctvo musíme financovať v dostatočnom množstve a štát musí poskytovať špičkové služby. Aj na základe týchto dôvodov budeme žiadať zastavenie prezbrojovania armády, vystúpenie z NATO a vojenskú neutralitu Slovenska a financie použijeme na prioritné ciele, akým je aj zdravotníctvo.", uviedol podpredseda strany Štefan Šimko.