Priama Demokracia chce zaviesť sieť štátnych lekární a 100% preplácanie liekov pre ťažko chorých pacientov, alebo pacientov v hmotnej núdzi! 

15.06.2018


Sem vložte podnadpis

Strana Priama Demokracia vidí priestor na vznik siete štátnych lekární a ich umiestnení do každej štátnej nemocnice, rovnako umožniť všetkým ťažko chorým pacientom a pacientom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi, aby mali štátom kompletne preplácané lieky, nevyhnutné pre ich liečbu.

Bratislava 15.06.2018 - Priama Demokracia dennodenne vníma problémy,
ktoré sa vyskytujú v spoločnosti, medzi pacientmi ohľadom buď
nedostupnosti liekov na trhu, prípadne ich značná finančná náročnosť si ich
zadovážiť, alebo ešte horší variant je, že sa dané lieky na náš trh nedodávajú,
alebo jednoducho prestanú dodávať a pacient musí podstupovať liečbu často
nie tak kvalitným liekom. 

"Presadzujeme zaviesť sieť štátnych lekární, kde štát bude kontrolovať
všetky mechanizmy od nákupu liekov priamo od výrobcov až po jeho predaj
pacientovi. Je potrebné zdravotníctvo naštartovať vo všetkých oblastiach,
a to v prvom rade štátne nemocnice radikálne oddlžiť, investovať do
nich značné prostriedky a následne v každej štátnej nemocnici zaviesť
štátnu sieť lekární, kde štátna lekáreň bude svojim pacientom predávať lieky za výhodnejšie ceny a v prvom rade bude odbúravať nedostatok, prípadne
akýkoľvek výpadok liekov, čo poznáme dnes! Musíme si uvedomiť, že predaj liekov je oblasť, kde štát môže získať milióny eur do štátneho rozpočtu, ktoré zároveň môže štát investovať práve do podfinancovaného zdravotníctva, a to je primárny cieľ, aby sa peniaze od pacienta a zisk z predaja liekov
v štátnych lekárňach preniesol znova do zdravotníctva, aj napríklad na
preplácanie liekov pre chorých", popísal predseda strany Marek Géci.

"Vnímame fakt, že liečba je ťažká nie len pre samotného pacienta, ale častokrát pre celú rodinu a nie iba po osobnej a morálnej stránke, ale aj po finančnej, nakoľko liečba napr. onkologických pacientov, ale vo všeobecnosti dlhodobá liečba chorých, je finančne náročná a nie každá rodina to dokáže financovať. Práve preto si nebudeme zatvárať oči pred faktom, že ľudia
si nedokážu v značnom percente zabezpečiť liečbu a ich zdravotný stav
sa komplikuje, dochádza k prehĺbeniu zdravotných ťažkostí a vo finále
končí tento pacient ešte v horšom stave v nemocnici a teda štát
znova financuje jeho liečbu a možno aj vo väčšej miere. Preto naša strana,
chce dať šancu všetkým ľuďom na kvalitnú a dostupnú liečbu a kompletne
preplatiť všetky lieky, ktoré pacient potrebuje v prípade jeho ťažkého
ochorenia, alebo v prípade, že sa nachádza v hmotnej núdzi", doplnil Marek  Géci.

Priama Demokracia týmto opatrením na zavedenie štátnej siete lekární nijak nejde, prípadne nechce obmedzovať súkromné lekárne v ich podnikaní, ale vidí priestor, aby štát vo svojich zariadeniach mal možnosť predávať lieky, garantovať pacientom ich dostupnosť a cenu. Novinkou bude taktiež zavedenie tzv. štátnej liekovej agentúry, ktorá by priamo nakupovala lieky od výrobcov, realizovala by všetky objednávky a následne by tieto lieky distribuovala po sieti štátnych lekární, čím by sa odbúrala akákoľvek zapojenosť distribútorov, teda aj tu dokážeme ušetrené financie, ktoré by išli ako marža distribútorom liekov, preniesť do finálnej ceny na pulte v lekárni, teda do nižšej ceny pre pacienta!