Strana Priama Demokracia: Prečo PD podpísala memorandum o spolupráci s ĽSNS a ďalšími stranami?

18.11.2019

         Marián Kotleba - predseda ĽSNS                Marek Géci - predseda PD                            

Strana Priama Demokracia: V Ružomberku, dňa 13.11.2019 podpísala strana Priama Demokracia memorandum o spolupráci so stranami ĽSNS, KDŽP, DD a NK. Základom tejto spolupráce je spájanie národných a kresťanských strán.

Bratislava 18.11.2019 - " Dňa 13.11.2019 sme v Ružomberku podpísali memorandum o spolupráci s ĽSNS, KDŽP, DD a NK. Obsahom tohto memoranda je jasné vytýčenie si programových cieľov, ktoré stoja na národných a kresťanských základoch! Uvedomuje si hrozbu liberálnej demagógie a snahu o rozklad kultúrnej a morálnej identity Slovenska. Naša strana dlhodobo presadzuje zámer zavedenia funkčného referenda a tento nástroj priamej demokracie sa nám podarilo začleniť do spoločného programu v memorande. Je to pre nás dostatočná garancia, že ak sa nám podarí presadiť tento zákon, bude to skutočný bič na politikov, ktorí sa stanú odvolateľní! Po dlhých rokoch je šanca, aby voliči priamej demokracie mali možnosť odovzdať vo voľbách svoj hlas za toho predpokladu, že tieto voľby ich hlas neprepadne. Program strán, ktoré sme sa rozhodli ísť spoločne do parlamentných volieb v r.2020 je postavený na národných a kresťanských témach. Garantuje občanom Slovenska mier, dôstojný život a hodnoty!

Programové priority a programové vyhlásenie memoranda:

I. obnoviť štátnu suverenitu, potravinovú aj energetickú sebestačnosť Slovenskej republiky,

II. posilniť ochranu počatého života a ochranu spoločnosti pred podporou a propagáciou sexuálnych deviácií,

III. ochraňovať manželstvo ako zväzok muža a ženy a odmietnuť registrované partnerstvá a adopciu detí osobami rovnakého pohlavia,

IV. zvyšovať podporu rodín s deťmi,

V. ochraňovať životné prostredie, najmä lesy, pôdu a vodu,

VI. odstraňovať korupciu a posilniť transparentnosť verejnej správy,

VII. vybudovať štátne podniky na výstavbu ciest, diaľnic a bytov,

VIII. presadzovať návrat strategických podnikov do rúk štátu,

IX. podporovať slovenských výrobcov a zvýšiť podiel slovenských výrobkov v obchodoch,

X. posilniť priamu demokraciu a sfunkčnenie referenda,

XI. presadzovať vojenskú neutralitu a slovenských vojakov stiahnuť zo zahraničných vojenských misií, XII. obnoviť bezplatné zdravotníctvo v zmysle čl. 40 Ústavy SR a presadiť jednu štátnu zdravotnú poisťovňu,

XIII. založiť štátnu banku na podporu potrieb obyvateľstva,

XIV. zaviesť hmotnú zodpovednosť politikov,

XV. zaviesť princíp zásluhovosti do sociálneho systému.

Rozhodnutie či spolupracovať na takomto programe, ktorý sme spoločne tvorili, bolo o to jednoduchšie, nakoľko program je postavený pre všetky spoločenské vrstvy Slovenska a je striktne postavený na národných a kresťanských hodnotách.

Uvedomujeme si, že neprajníci a liberálna kasta sa nehodlá zmieriť s tak silnou proti váhou, ktorú vytvárame, budú nás zosmiešňovať, ohovárať, dehonestovať, ale s istotou môžeme odkázať všetkým Beblavým..., že Slovensko je pre nás, všetky národné a kresťanské politické strany, ktoré sme sa rozhodli spolupracovať, na prvom mieste a odložili sme všetky krivdy, egá, rozdielnosti a ponúkame Slovákom alternatívu. Nejdeme úboho a bezradne útočiť na liberálnych oponentov, ktorí nám dnes už nevedia nájsť ani pekného slova, my si ideme plniť náš program a splniť si náš predvolebný cieľ, vyhrať parlamentné voľby. ": uviedol predseda strany Marek Géci.