O NÁS


Strana PRIAMA DEMOKRACIA - PD, vznikla v minulosti ako projekt predchádzajúceho vedenia strany pod vedením aj Mgr. Róberta Beňa, ktorí mali záujem presadzovať myšlienky riadenia štátu na základe väčšej kontroly občanmi formou referenda, presadzovali myšlienky rovnej dane a nepodmieneného príjmu pre každého občana. Po skončení volieb do NR SR v roku 2016 strana prešla určitým vývojom kde vyhodnotili voľby do NR SR a jednotlivé témy, ktoré dostatočne nenaplnili očakávania. Ako je to aj v bežnom živote, po neúspechu prichádzajú aj rozkoly, stranícke súboje a týmto si prešla aj strana PRIAMA DEMOKRACIA - PD, kedy sa strana rozlúčila s niektorými členmi strany a privítala vstup nových členov, ktorí sa budú snažiť v spoločnosti presadzovať hodnoty a program strany a podstatu priamej demokracie na Slovensku.

Od 14. 02. 2017 po konaní RR je novým predsedom strany JUDr.Marek Géci, 1. podpredsedom strany Mgr. Štefan Šimko a ústredným tajomníkom strany Ing. Dušan Tokár. Došlo rovnako k personálnej zmene v republikovej rade, ktorá funguje pod novým zložením a strana si na republikovej rade 24. 03. 2017 v Nitre odhlasovala jasné témy a smerovanie strany do ďalšieho obdobia.

Strana sa bude zameriavať na občana tejto krajiny, na zlepšenie kvality jeho života, nastavenie základných sociálnych balíkov, ktoré tu dlhodobo nikto nerieši a odsúva, podporu podnikateľského prostredia cez kontrolované stimuly, zjednodušenie daňového systému, radikálnu zmenu v exekučnom zákone a osobnom bankrote v spojitosti na výrazné zjednodušenie oddlženia, aby sa občan mohol znova zapojiť do pracovného života.

Rovnako chceme zabrániť zneužívaniu orgánov štátnej moci a prieťahom v súdnych konaniach, kedy dnes sme "všetci jednou nohou v base" rovnako máme pripravenú agendu na problémové fungovanie zdravotníctva a komplikované fungovanie v školstve, kedy vychovávame učebnicovo možno vzdelanejšie deti podľa noriem niekoho, ale reálne do života vypúšťame praxou nepripravených absolventov, ktorí sa ťažko uplatňujú na trhu práce. Každá vláda deklaruje, že chce odpolitizovať štátne inštitúcie, my to namiesto sľubov aj uskutočníme!

V našich radoch sú ľudia všetkých profesií od právnikov, lekárov, podnikateľov, učiteľov, robotníkov atď. Chceme osloviť všetky skupiny občanov, nakoľko sme strana, ktorá sa nejde formovať ani vľavo, ani vpravo, aj keď nepopierame sociálne cítenie s občanmi tejto krajiny, čo by však mala byť podmienka každého zodpovedného politického subjektu. Sme strana tu a teraz a pre spoločný zámer, aby sa ľudia mali dobre. Náš občan nepotrebuje až tak veľa, aby bol spokojný, stačí mu momentálne oveľa menej ako hocijakému inému občanovi z vyspelej krajiny EÚ, ale potrebuje konečne mať vnútorný pokoj, že keď bude pracovať, dokáže uživiť seba a svoju rodinu a žiť. To je aj naším cieľom, občan a jeho istoty, ktoré tu dnes politické strany iba prezentujú, ale realita je inde. Preto je potrebné zmeniť aj politiku a jej myslenie a hlavne politikov!