PODPORTE NÁS

Podľa § 22 ods. 5 a § 23 ods. 4 zákona o politických stranách a politických hnutiach  zverejňujeme dary a členské príspevky, ktoré sme prijali v roku 2018:

1. Dary spolu : 0,-eur

2. Členské príspevky (nad 435,-eur) :                                                                        Spolu: 3000,-eur

Meno:                               Trvalé bydlisko:                                   Dátum:                   Suma:

Peter Dedák                     Syslia 40                                              25.09.2018                       2000,-eur                                            Bratislava 821 05

Peter Dedák                     Syslia 40                                              05.11. 2018                         1000,-eur

                                          Bratislava 821 05

3. Neprijali sme žiadne bezodplatné dary. 


                                           

__________________________________________________________________________

                


Strana PRIAMA DEMOKRACIA - PD nikdy nečerpala žiadne finančné príspevky zo štátnych zdrojov, ani sme nepoberali žiadne dávky.

Chod strany a všetky náklady spojené s fungovaním strany sú financované z vlastných prostriedkov, jej členských príspevkov, darov od jej predstaviteľov a darov od bežných ľudí, ktorých oslovuje náš program a vízia.

Chceme Vás všetkých vyzvať a požiadať o každú pomoc, ktorú nám môžete prejaviť poukázaním dobrovoľnej finančnej sumy na náš bankový účet vedený vo VÚB banke:

č. ú. : SK18 0200 0000 0033 0732 6658

Rovnako budeme vďační aj za možnú prezentáciu našej strany v regiónoch Slovenska, formou roznášania reklamných materiálov, poskytnutie napr. kancelárií, poskytnutie miestností na stretnutie s občanmi atď.

Aj Vaša pomoc je pre nás vítaná a dôležitá, nakoľko sa tak stávame oveľa slobodnejšou stranou, ktorá nie je nikomu zaviazaná z ekonomických kruhov a môžeme robiť politiku zameranú v prvom rade na zlepšenie kvality života a nie zlepšenie kvality života pre vybraných jednotlivcov!!

ĎAKUJEME !