PODPORTE NÁS

         Podporte nás cez transparentný účet a o každom                               eure budete mať detailný prehľad. 

           NÁS OLIGARCHOVIA               NEFINANCUJÚ!!!

                                                  

Strana PRIAMA DEMOKRACIA - PD nikdy nečerpala žiadne finančné príspevky zo štátnych zdrojov, ani sme nepoberali žiadne dotácie.

Chod strany a všetky náklady spojené s fungovaním strany sú financované z vlastných prostriedkov, jej členských príspevkov, darov od jej predstaviteľov a darov od bežných ľudí, ktorých oslovuje náš program a vízia. 

Súčasná politická scéna nepraje strane Priama Demokracia. Máme pred sebou ťažkú úlohu, nájsť spôsob, ako vás osloviť. Súčasní politici vyvolali vo Vás nezáujem, nedôveru a zlosť. Mnohí z Vás nechodia ani voliť!

Ako toto vyriešime? Na koho strane vlastne stojíme? Na Vašej! Na strane zdravého rozumu! Spojme sa a spoločne si určíme podmienky a úlohy, ktoré nás vyvedú zo súčasného beznádejného stavu! Nechceme, aby sme si dávali len sľuby, stanovme si prosím naše ciele! Bez mafie, bez korupcie, bez vplyvov zo západu (prevažne Ameriky), bez oligarchov! Bez prvkov, ktoré ovládajú našu spoločnosť!

Súčasným politikom sa účinne darí Vás manipulovať peniazmi, ktoré Vám za tie roky ukradli. Z tých peňazí platia svoje plagáty, vstupy do televíznych programov, či vysielaní do rádia. Mnohí z politikov majú vlastné médiá a denne Vám v nich masírujú Vašu mienkotvorbu.

Ak chcete zmenu, my Vám ju ponúkame! Za Vašej spolupráce, bez súčasných politikov, ktorí Vás už 30 rokov zrádzajú!

Ako nás vôbec spoznáte, keď sme len rovnakí občania/voliči ako Vy? Možno sa denne stretávame. Ale bez nakradnutých finančných prostriedkov nebudeme mať možnosť sa Vám predstaviť. Riešením by bola Vaša morálna, ale aj finančná podpora. Každé euro, ktoré pošlete na transparentný účet, budete môcť sledovať ako ho použijeme. Nemáme žiadnych oligarchov, nemáme žiadnych skrytých sponzorov!  Možno si niekto z Vás povie, že to nás nezachráni!            V každom prípade to treba skúsiť. Ale počítajme spolu. Napríklad 100 000 voličov nám daruje po 5,-Euro, spolu je to 500 000,- Euro. S tým by sme sa vedeli spropagovať a dostať sa medzi Vás. Vieme, že každému sa bude zdať polmilióna Euro obrovský balík peňazí. Tak to vidíme aj my. Ale strany majú povolený limit až 3 milióny Euro na volebnú kampaň a verte, že oligarchami poprepletané politické strany si  zaplatia predvolebnú kampaň zo štátnych peňazí a radi použijú aj tie od oligarchov... Tomu sa nedá zabrániť!!! 

Chceme Vás všetkých vyzvať a požiadať o každú pomoc, ktorú nám môžete prejaviť poukázaním dobrovoľnej finančnej sumy na náš transparentný účet vedený v Slovenskej sporiteľni. 


Aj Vaša pomoc je pre nás vítaná a dôležitá, nakoľko sa tak stávame oveľa slobodnejšou stranou, ktorá nie je nikomu zaviazaná z ekonomických kruhov a môžeme robiť politiku zameranú v prvom rade na zlepšenie kvality života a nie zlepšenie kvality života pre      vybraných jednotlivcov a oligarchov, ktorí si postupne kupujú Slovensko a jeho hodnoty!! 

   ĎAKUJEME! 

Pre platbu členských príspevkov a pre prípad, že Vám lepšie vyhovuje platba vo VÚB banke, použite na platbu č. ú. : SK18 0200 0000 0033 0732 6658.


Podľa § 22 ods.5 zverejňujeme zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť strany za rok 2019:

1.: Peter Dedák, Syslia 40, 821 05 Bratislava

Suma : 5000,-Euro

Predmet : členský príspevok

Strana neprijala iné príspevky v takej výške, ktoré by podliehali povinnosti ich zverejniť podľa tohto zákona.