PROGRAMOVÉ TÉMY

Občania majú mať právo zasahovať do chodu štátu v prípade, že poslanci zvolení do svojich poslaneckých pozícií v NR SR si neplnia svoje poslanecké povinnosti a neplnia vôľu ľudí, ktorí im zverili dôveru na výkon poslaneckého mandátu a preto vôľou tých istých voličov by o svoj mandát mohli prísť!!

V čase, kedy sa ceny základných potravín začínajú nekontrolovane zvyšovať a reťazce si diktujú ceny, ktoré sa v mnohých prípadoch pri základných potravinách líšia od nákupných cien, za ktoré reťazce nakupujú, a následne cien, za ktoré máme možnosť kupovať ako spotrebitelia na pultoch v reťazcoch (napr. maslo), je potrebné zasiahnuť do tohto procesu...

Väčšina domácností dnes na svojich záhradkách v mestách a obciach pestuje ovocné stromy, ktoré používa na vlastnú konzumáciu. Ak si z opadaného ovocia chcú záhradkári spracovať ovocie, podľa dnešnej legislatívy si musia ovocie najskôr pripraviť, správne nakvasiť a a následne si zabezpečiť odvoz do certifikovaného zariadenia (pálenice), kde z ovocia...