PROGRAMOVÉ TÉMY

Našou prioritou je rovnako sa postarať o našich seniorov a ich dôstojný život. Naši rodičia a starí rodičia museli tvrdo pracovať, aby táto krajina žila v demokracii a po dlhých rokoch utláčania v komunizme pracovali na budovaní tohto štátu. Museli sa vyrovnávať s odlišnou životnou úrovňou na akú sú zvyknutí ich rovesníci z krajín západnej Európy a...

Dnešné rodiny sú pred legitímnou otázkou, mať dieťa, alebo nie? Na číslach je preukázané, že populácia občanov Slovenska starne a vymiera. Jednou z príčin sú aj ekonomické možnosti rodín, priviesť dieťa do prostredia, kedy sa rodičia nevedia plnohodnotne postarať o svoje dieťa. To je realita dnešného vývoja. Pokiaľ matka sa stará o dieťa sama,...

Legislatíva dnes neumožňuje spôsob stanovenia pevného limitu na určité obdobie kedy sa výška odvodového zaťaženia zastaví a rast reálnej mzdy nebude rovnako znamenať aj nárast odvodového zaťaženia pre zamestnávateľov! Chceme uplatniť model, kedy stopneme navyšovanie odvodového zaťaženia na hranici akú máme teraz a nebude to mať vplyv na rozpočet...