VEDENIE STRANY

Ing. Ďušan Tokár

Ústredný tajomník strany

Celý svoj život som venoval práci a rodine.

"Moju pracovnú kariéru som strávil v slovenskej armáde, kde som sa naučil jednej veci a to, že bez disciplíny a poriadku, nemôže fungovať nič. Samozrejme v každej sfére sa nájdu značné rezervy ako by mohlo fungovať to, či ono. Rovnako to je aj v živote, nič nie je tak bezchybné, čo by nebolo možné zmeniť k lepšiemu. Zastávam v tejto strane generáciu obyvateľov, ktorí sme už prežili nejaké tie roky..., či to boli roky útlaku, výhry nad útlakom a zlým režimom, dosiahnutie demokracie atď. Z každej tejto životnej skúsenosti a obdobia som sa poučil a dnes sa budem pokúšať novej generácii politikov a ľuďom tejto krajiny vysvetľovať, že zmenu k lepšiemu môžeme dosiahnuť vždy. Mali sme tu rôznych politikov, rôzne vlády, rôzne sľuby a ľudia už majú toho dosť! Rovnako mám toho vo svojom veku dosť aj ja a som znechutený z toho čo dennodenne čítam a sledujem v médiách a do tejto strany som vstúpil aj z dôvodu, že samotný program tejto strany a ľudia, ktorí v strane sú, môžu niečo zmeniť. Budem sa snažiť presviedčať každého občana, že je už dosť politikov a politiky sľubov a od sľubov je potrebné po dlhých rokoch prejsť k práci a zodpovednej politike, ktorá ľuďom aj reálne prinesie zmenu k zlepšeniu. Zo sľubov sa nenajeme, ani z pekných ekonomických čísel!"